Smålungeren

Lille Lungegårdsvann er et vann som ligger sentralt i Bergen. I dag er vannet 600 meter i omkrets, og det var opprinnelig en arm av Puddefjorden. Vannet var forbundet med Store Lungegårdsvann, og et smalt sund gikk mellom vannene. Derfor var det brakkvann i vannet. På 1800-tallet ble deler av vannet fylt ut, og nye gater ble anlagt på utfyllingen.

Dermed fikk vannet en åttekantet form, og det er kanskje den uvanlige formen som gjør at mange tror Lille lungegårdsvann er en kunstig innsjø. Sundet mellom Store og Lille Lungegårdsvann ble fylt igjen i 1926, men det går fortsatt vann gjennom en underjordisk kanal, slik at vannkvaliteten i Lille Lungegårdsvann skal opprettholdes.

På 1980-tallet ble det laget en ventil som hindrer at det strømmer inn saltvann ved flo sjø, og dermed kan vannstanden holdes stabil. Vannet var lenge en stinkende pøl, og på starten av 1900-tallet var man usikker på om man skulle fylle det igjen eller oppruste det. Etter en idékonkurranse, ble det valgt å ruste opp vannet. I dag har vannet en fontene med 21 dyser og 36 lyskastere som lyser opp vannet om kvelden, og Lille Lungegårdsvann, som også kalles Smålungeren, er en perle i byens sentrum.