Buekorps

Buekorps er en av de tingene Bergen er mest kjent for, i hvert fall blant nordmenn. I et buekorps øver barn på marsjering og eksersis, og de drar på ulike turer og utflukter. Buekorpsene er styrt av barna gjennom et eget råd. Buekorpsene er politisk og religiøst nøytrale. De første buekorpsene ble startet på midten av 1800-tallet, og den gangen fantes de i mange norske byer.

I dag er det bare i Bergen denne tradisjonen blir videreført. Tidligere var det vanlig å ha såkalte lørdagskorps og søndagskorps. Medlemmene i lørdagskorpsene kom fra mer velstående familier, mens i søndagskorpsene var det gutter fra allmuen, som måtte jobbe på lørdagene.

På Buekorpsmuseet i Bergen kan man lære mer om historien til buekorpsene. Museet ble åpnet i 1977, og ligger i Murhvelvingen, som er et hus fra 1560-årene. I museet finnes gjenstander fra byens buekorps, både fra dagens aktive korps, og fra korps som ikke lenger eksisterer. Totalt har byen hatt 200 buekorps gjennom årene. Buekorpsene ble inspirert av byens borgervæpning, ved at barna etterlignet fedrenes marsjering og eksersis. Buekorpsmuseet byr også på litteratur om buekorps, faner, trommer og ulike spesialutstillinger.

Buekorps er en spennende og levende kulturtradisjon som museet forteller mer om.