Bryggen

Bryggen er Bergens største turistattraksjon. De første handelshusene på Bryggen ble bygd allerede ved byens grunnleggelse, og har vært veldig viktige for byens handel gjennom århundrene. Lenge var Bergen den eneste norske byen som kunne importere og eksportere varer til utlandet. Denne loven ble vedtatt for å holde kontroll med skatter og avgifter.

Varer fra hele landet kom til Bergen, der de ble lastet om og sendt til utlandet. Tørrfisk, klippfisk, sild og andre typer fisk var store eksportvarer. Andre varer som ble skipet ut fra Bergen var blant annet pels, trelast, tran og talg. Viktige importvarer var mel, korn, malt, jernvarer, honning og vin, bare for å nevne noe. Bergen var en viktig handelssted for både norske og utenlandske skip. Mange utenlandske handelsfolk etablerte seg i byen, enten som kjøpmenn eller som håndverkere.

Det tyske Hansaforbundet ble opprettet på 1200-tallet. Forbundet besto av flere nordtyske byer som gikk sammen om handelsvirksomheten. De hadde et omfattende nettverk, og hadde faktorier og bosetninger i flere byer utenfor Tyskland, blant annet i Bergen, Brugge, London og Novgorod. Det Tyske Kontor i Bergen holdt til i de bergenske handelsgårdene. Hanseatene hadde en viktig stilling i byens næringsliv. I Bergens hanseatiske museum, kan man lære mer om Hansatiden.