Bergenhus festning

Bergenhus festning er en av de eldste festningene i byen. Festningen er godt bevart, og er også veldig godt synlig i landskapet. Den ligger ved innseilingen til Vågen, og ble oppført i 1514. I dag er festningen fredet, men den er åpen for offentligheten.


Opprinnelig var festningen et slott, og var kongebolig og administrasjonssentrum i Norge da byen var landets hovedstad. Det opprinnelige navnet på bygningen var Bergenhus slott, der ordet hus betyr befestet slott. Kongesetet ble flyttet til Bergen på 1100-tallet, og under regjeringstiden til Håkon Håkonsson, ble det laget en ringmur på Holmen for å beskytte Bergen mot fiender. I middelalderen forfalt den opprinnelige festningen, men den ble gjenoppbygd i 1514, og senere ble den utvidet flere ganger. Bergen mistet sin status som kongssete under unionen med Danmark, men kongsgården var fortsatt viktig. I 1660 ble festningen et rent forsvarsanlegg. En av de viktigste hendelsene i festningens historie, var slaget på Bergens våg i 1665.

På 1800-tallet flyttet forsvaret gradvis ut av Bergen, men festningen var likevel et militært anlegg, og hadde blant annet en skole for underoffiserer. Fortsatt er det militære funksjoner på stedet, men festningen er åpen for besøkende, og det arrangeres blant annet konserter der.